ประวัติ อาจารย์ ต่อลาภ

ประวัติ อาจารย์ ต่อลาภ 1

ประวัติ อาจารย์ต่อลาภ เนตรจักรพรรดิ์

  • จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • จบการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT
  • เรียนจบหลักสูตร วิชา คัมภีร์มหาสัตตเลข , ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค , พิธีกรรมโบราณ , โหราศาสตร์ไทย , ไพ่ยิปซี จากสถาบันโหราศาสตร์วิทยา
  • เรียนจบหลักสูตร วิชา พิธีบูชาเทพเจ้าฮินดู , ลายเซ็นเห็นชีวิต , ตุ๊กตาไขนาม(ศาสตร์การตั้งชื่อ) , มหัศจรรย์แห่งตัวเลข , อักขระเลขยันต์ จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ศึกษาเพิ่มเติม วิชาโหราศาสตร์ไทย จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
  • รับตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ ในสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • รับตำแหน่ง กรรมการกิจกรรม ในสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ศึกษา พิธีกรรมพราหมณ์ จาก ท่านอาจารย์พราหมณ์ ดร.ประจักษ์ แสงสว่าง
  • สืบทอดวิชาครูตำราโบราณจากครูบาอาจารย์สมัยโบราณ ตำราอาถรรพ์เวทย์ , ตำราพุทธาคม , ตำราไสยเวทย์ , ตำราพระเวทย์ , ตำราอักษรขอม , ตำรายาโบราณ , ตำราพระพุทธมนต์โบราณ , ตำรานะ108 , ตำรานปถมัง ,ตรีนิสิงเห ,สัตตนาเค , ตำราโหราศาสตร์ , ไสยศาสตร์โชคลาภ , ตำราพุทธมนต์โอสถ , ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ , ตำราเภสัช ของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(ฉบับตำราวัดโพธิ์) , ตำราพรหมชาติ

ศรัทธา คำๆนี้อาจฟังเหมือนเข้าใจง่าย แต่จริงๆแล้วมีความหมายอันลึกซึ้งซ่อนอยู่
หากผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันตั้งอยู่ในความดีงามโดยความพึงพอใจและมีความสุข
ก้อเรียกได้ว่ามีความศรัทธา แต่หากว่าผู้นั้นทำสิ่งๆนั้นโดยมิหวังสิ่งตอบแทนอันใดเลย
จึงจะเรียกว่า ศรัทธา อย่างแท้จริง
เพราะการกระทำอันใด ที่ทำโดยความพึงพอใจและมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
ย่อมกำหนดจิตของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จึงเป็นการง่ายที่เหล่าเทพ เทวดา
จะอำนวยพรให้เรา ดั่งคำกล่าวที่ว่า ศรัทธานำมาซึ่งปาฎิหาริย์