Home

ศิวายะ เทวาลัย
เผยแพร่องค์ความรู้ วิธีบูชาเทพ พิธีกรรมต่างๆ
พิธีกรรมที่เข้มขลัง
พิธีสร้างองคืที่เข้มขลังทั้งพิธีไทยพุทธ และพิธีไทยพราหมณ์
พิธีลงนะพระลักษณ์หน้าทอง
ความเชื่อที่ว่าเมื่อลงนะพระลักษณ์หน้าทองแล้วจะทำให้เจรจาค้าขายคล่อง
พบเจอผู้ใดก็เกิดความเป็นเสน่ห์ เมตตา มหานิยม
เจ้านายรัก ลูกน้องเคารพ
พิธีบวงสรวง ณ พระธาตุพนม
เชื่อกันว่า ณ พระธาตุพนมมีพระอุระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่
และความเชื่อของคนท้องถิ่น ณ ธาตุพนมจะมีพญาสัตตนาคราชทั้ง 7 คอยปกปักรักษาอยู่
บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
พญานาคตระกูลเอราปถะ ปกครองเมืองลาวและลุ่มน้ำโขงของเมืองไทย
previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับ

ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ เหนือปาฏิหาริย์คือความสำเร็จจากคุณธรรมและความดี

Home 1

อาจารย์ต่อลาภ

CEO ศิวายะ เทวาลัย

” ไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาเพียงอย่างเดียว และไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่เกิดขึ้นมาจากการลงมือทำเพียงครั้งเดียว ปาฏิหาริย์นั้น มักเกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและบากบั่น ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง “

พิธีกรรม

บวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ถอนอาถรรพ์

บรวงสรวงตั้งศาลองค์เทพ ศาลพระพรหม ศาลตายาย
ถอนศาลเก่า ถอนอาถรรพ์ที่ ด้วยพิธีกรรมแบบโบราณ

ลงพระลักษณ์หน้าทอง

เสริมเสน่ห์เมตตา มหานิยม
นะพระลักษณ์หน้าทอง ตำหรับวิชาโบราณสืบทอดจากคณาจารย์

นะสาลิกาลิ้นทอง

มนต์เสน่ห์แห่งวาจา
สำหรับนักพูด นักขาย นักประชาสัมพันธ์เชื่อกันว่าเมื่อลงนะสาลิกาลิ้นทองจะทำให้บังเกิดวาจาเป็นเสน่ห์
ปิดการขายได้ง่าย วาจาเป็นทรัพย์ผู้ใดได้ฟังก็คล้อยตาม

นะมือเงินล้านมหาเศรษฐี

เปืดทรัพย์ รับโชค หยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทอง เงินทองไหลมาเทมา

previous arrow
next arrow
Slider

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
ศิวายะ เทวาลัย เราปราถนาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติ วิธีบูชาขอพรเทพ ให้กับทุกท่านที่ปราถนาอยากจะรู้ ได้ขอพรอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อความสำเร็จ ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อองค์เทพ

Slider

บล็อค

ก้าวสู่ปีที่ 8
ขอบคุณ
ที่รักกัน
เสมอมา
Slider

ติดต่อเรา

โทร 087-825-2424 , 062-639-5951

Mail : tanaponlawat@gmail.com

หรือกด หน้าติดต่อเรา