เคล็ดลับเสริมชะตาราศรี ประจำคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ เป็นพราหมณ์ หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทุกวันพระให้เกล้าผมมวยขึ้นแต่งชุดขาว ควรทานเจหรือมังสวิรัติ ควรกราบไหว้พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช

ควรบูชาพระปางถวายเนตร ร.5 เจ้าแม่กวนอิม พระแม่ลักษมี วางสิงห์-ราชสีห์ 6 ตัว ตั้งทิศตะวันออก หรือทิศใต้ของมุมบ้านและห้องนอน

ให้สวดคาถา (ตั้งนะโม 3 จบ) นะโม สาธุ อะ วิช สุ นุช สา นุต ติ (6 จบ)

หรือสวดคาถา (ตั้งนะโม 3 จบ) อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะ วิปปะภาโส ตัง ตัง มะมัสสามิ หะริส สะวัณนัง ปะฐะ วิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ

เคล็ดลับเสริมชะตาราศรี ประจำคนเกิดวันอาทิตย์ 1