หลักเหตุและผลของกรรม

กรรมคำนี้ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็คงจะรู้ดี ถึงไม่ใช่ก็พอจะทราบกันดี กรรมก็คือการกระทำ วันนี้มาดูเหตุและผลของกรรมว่าทำไมบางคนเกิดมามีชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์ อุดมด้วยเงินทองและความสุข แต่ทำไมอีกคนเกิดมาต้องพบเจอแต่ความลำบากทั้งกายและใจ ทั้งๆที่เกิดวันเดียวกัน ปีเดียวกัน เวลาเดียวกัน หรือแม้แต่ครอบครัวเดียวกันก็ตาม

หลักเหตุและผล ท่านอาจารย์กล่าวว่า ชีวิตทั้งหลายนั้นประกอบด้วยชะตาอยู่สองประการ

  • หนึ่ง เป็นกรรมเก่า ที่ทำมาแล้วแต่อดีตกาลไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ แก้ไขได้ในปัจจุบัน
  • สอง เป็นกรรมปัจจุบัน ซึ่งชีวิตนั้นเป็นผู้กระทำเอง
กรรม

อันว่ากรรมปัจจุบันที่บังเกิดขึ้นนั้น ก็เป็นไปตามบัญชาของฟ้าดินที่ส่งให้เกิขึ้นมา แต่ละชีวิตจึงมีนิสัยแตกต่างกันไป ท่านอาจารย์ได้กล่าวเป็นประโยคที่ง่ายแก่การจดจำไว้ว่า

คนคิดอย่างไร ก็จะเชื่ออย่างนั้น

คนเชื่ออย่างไร ก็กระทำอย่างนั้น

คนกระทำอย่างไร ก็มีนิสัยอย่างนั้น

คนมีนิสัยอย่างไร ก็มีสันดานอย่างนั้น

คนมีสันดานอย่างไร ก็มีชะตากรรมอย่างนั้น

ฉะนั้นอาจารย์จึงสอนให้ระมัดระวังเรื่องกรรม เพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพราะผลของการกระทำของเราเองทั้งสิ้น

กรรมไม่สามารถแก้ได้ และสามารหลีกเลี่ยงและบรรเทาให้เบาบางได้

ที่มา : วัดท่าไม้