ฮก ลก ซิ่ว เสริมฮวงจุ้ย

ฮก ลก ซิ่ว เป็นเทพเจ้าจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความมงคล 3 ประการของจีน

รูปลักษณ์

เป็นรูปเคารพของเทพ 3 องค์ องค์แรกคือ ฮก เทพเจ้าแห่งความสุข จะอยู่ในชุดขุนนางอันสูงศักดิ์ มีเรื่องเล่าว่า ท่าน “เจี่ยวช้ง” เป็นพ่อค้า มหาเศรษฐี ในสมัยราชวงศ์ถัง ที่ร่ำรวยจากการค้าขายที่สุจริต และ คนในครอบครัว ลูกหลาน ล้วนแล้วแต่เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด มีเรื่องเล่าขานกันว่า บ้านพักของท่านเจี่ยวช้งนั้น ห่างจากพระราชวังถึง 20 ลี้ เพียงท่านก้าวพ้นจากเขตที่ดินของท่าน ก็เป็นเขตพระราชวัง ด้วยความที่ท่านมีทรัพย์สมบัติมาก กอปรกับท่านเป็นใจบุญ ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่ทุกข์ยาก จนเป็นที่นับถือของชาวบ้าน และนับถือท่านเป็นเทพผู้นำความสุขมาให้ ในสมัยก่อน

องค์ต่อมาคือ ลก เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์หรือความร่ำรวยนั่นเอง จะอยู่ในชุดพ่อค้าคหบดีที่มีฐานะ มีเรื่องเล่าว่า ท่าน “ก๋วยจื่องี้” เป็นข้าราชการระดับอัครเสนาบดี (ข้าราชการระดับสูง) ที่จงรักภักดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับใช้ราชการนานหลายแผ่นดิน ความซื่อสัตย์ และ จงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้น เป็นที่ประจักษ์ต่อ ฮ่องเต้หลายพระองค์ จึงมีราชการโองการ ให้อยู่ในตำแหน่งตลอดทั้ง 4 แผ่นดิน และได้รับมอบ ดาบหยก และ เข็มขัดหยก ให้สามารถทำการใดๆ แทนฮ่องเต้ก่อน แล้ว ค่อยทูลถวายภายหลังได้ ท่าน ก๋วยจื่องี้ เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน

ส่วนองค์สุดท้ายคือ ซิ่ว เป็นเทพเจ้าแห่งความแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืน เทพองค์นี้จะมีอายุมากที่สุดในบรรดาเทพทั้งสอง มีรูปลักษณ์แบบผู้เฒ่าใจดี หนวดเครายาวสีขาว มักถือไม้เท้าข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างถือลูกท้อ มีเรื่องเล่าว่า ท่าน “แผ่โจ้ว” เป็นบุคคลที่กลัวความแก่ และความตายมากที่สุด จึงรักษาสุขภาพ ร่างกาย และ จิตใจของตนเองให้มีความสุข แข็งแรง ตลอดเวลา ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวใหญ่ มีภรรยา และ ลูกหลานมากมาย และเป็นที่กล่าวขานกันว่า ท่านแผ่โจ้วนั้นมีอายุยืนกว่า 800 ปี มีภรรยาเสียชีวิตก่อนท่านทั้งสิ้น 49 คน และ บุตรหลานเสียชีวิตก่อนท่านทั้งสิ้น 154 คน

ให้คุณ

บ้านใดมีตุ๊กตา ฮก ลก ซิ่ว ประดับเอาไว้ก็จะมีแต่ความสุข ความมั่งคั่งร่ำรวย และความอายุมั่นขวัญยืน เช่นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวเทพทั้งสามนั่นเอง

เคล็ดการบูชา

ควรบูชาทั้งสามองค์ ไม่ควรเจาะจงบูชาองค์ใดองค์หนึ่ง หันหน้ารูปปั้นเข้าสู่ตัวบ้าน ควรบูชาขนมหวาน โดยฮก ลก ซิ่ว สามารถตั้งไว้ทั้ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น ห้องโถงได้ แต่ห้ามตั้งไว้ในห้องนอน ไม่เหมาะสม และควรตั้งบูชาแยกจากรูปเคารพอื่น หรือแยกโต๊ะวาง ตั้งให้เหมาะสม สูงกว่าโต๊ะทำงาน

ทิศที่นิยมวางรูป ฮก ลก ซิ่ว (คือหันหน้าไปทางทิศนั้นๆ)

ทิศใต้ เสริมมงคลด้านการค้าขาย มีโชคลาภ สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการค้าขาย เล่นหุ้น

ทิศเหนือ เสริมมงคลด้านวาสนา บารมี เหมาะสำหรับคนที่พึ่งเริ่มต้นทำมาค้าขาย หรือ ต้องการขยับขยายกิจการ

ทิศตะวันออก เสริมมงคลด้านการอยู่อาศัย สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

สำหรับการวางนั้นแต่ละกิจการค้า ควรพิจารณาถึงสิ่งที่เน้นเสริมเป็นหลัก โดยที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของทิศเป็นสำคัญ ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งวางหันหน้าออกหน้าร้านเสมอไป ตำแหน่งที่ตั้งนั้นใช้หลักการเดียวกันกับการการตั้งศาลเจ้าที่ทั่วไป คือด้านหลังและด้านบนเหนือองค์เจ้า ไม่ควรเป็นห้องส้วมโดยเด็ดขาด กิจการค้าจะเกิดปัญหาสะดุดบ่อยครั้ง ทั้งนี้ในตำแหน่งที่อยู่ใต้คานก็ควรระวังเช่นกันคือหากตั้งวางในจุดดังกล่าว ปัญหาหนี้สินจะรุมเร้าหมุนเงินไม่คล่อง เงินทองไม่เหลือเก็บ