โอวาทธรรมพระอรหันต์จี้กง

พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง

อ่านแล้วเก็บรักษา บุญรักษาเนืองนอง
รู้แล้วบอกทั่วกัน บุญกุศลเรืองรอง

โอวาทธรรมพระอรหันต์จี้กง 1

 1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามลิขิต (ละชั่วทำดี)      วอนขออะไร
 2. วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้      กลุ้มเรื่องอะไร
 3. ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์      เคารพทำไม
 4. พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา      ทะเลาะกันทำไม
 5. ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต       ห่วงใยทำไม
 6. ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ      ร้อนใจทำไม
 7. ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย       ทุกข์ใจทำไม
 8. ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้       อวดโก้ทำไม
 9. อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร      อร่อยไปใย
 10. ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้      ขี้เหนียวทำไม
 11. ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง       โกงกันทำไม
 12. โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย       โลภมากทำไม
 13. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต       ข่มเหงกันทำไม
 14. ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน       หยิ่งผยองทำไม
 15. ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต      อิจฉากันทำไม
 16. ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ       แค้นใจทำไม (บำเพ็ญไวไว)
 17. นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ      เล่นการพนันทำไม
 18. ครองเรือนด้วยความประหยัดดีกว่าไปขอพึ่งผู้อื่น      สุรุ่ยสุร่ายทำไม
 19. จองเวรจองกรรมเมื่อไรจะจบสิ้น      อาฆาตทำไม
 20. ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก       คิดลึกทำไม
 21. ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้       รู้มากทำไม
 22. พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด       โกหกทำไม
 23. ดีชั่วย่อมรู้กันทั่วไปในที่สุด       โต้เถียงกันทำไม
 24. ใครจะป้องกันมิให้มีเรื่องเกิดขึ้นได้ตลอด       หัวเราะเยาะกันทำไม
 25. ฮวงซุ้ยที่ดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา       แสวงหาทำไม
 26. ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ       ถามโหรเรื่องอะไร
 27. ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย       วุ่นวายทำไม

จากเว็บบล็อค 84000.org รูปภาพจาก wikimedia.org