ประวัติ อาจารย์ ต่อลาภ

ประวัติ อาจารย์ต่อลาภ เนตรจักรพรรดิ์

ประวัติ อาจารย์ ต่อลาภ 1

  • จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • จบการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT
  • เรียนจบหลักสูตร วิชา คัมภีร์มหาสัตตเลข ฮวงจุ้ยดาวเก้ายุค พิธีกรรมโบราณ โหราศาสตร์ ไพ่ยิปซี จากสถาบันโหราศาสตร์วิทยา
  • เรียนจบหลักสูตร วิชา บูชาเทพเจ้าฮินดู ลายเซ็น ตุ๊กตาไขนาม(ศาสตร์การตั้งชื่อ) ตัวเลข อักขระเลขยันต์ จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ศึกษาเพิ่มเติม วิชาโหราศาสตร์ จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
  • กรรมการฝ่ายวิชาการ ในสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศรัทธา คำๆนี้อาจฟังเหมือนเข้าใจง่าย แต่จริงๆแล้วมีความหมายอันลึกซึ้งซ่อนอยู่
หากผู้หนึ่งผู้ใดได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันตั้งอยู่ในความดีงามโดยความพึงพอใจและมีความสุข
ก้อเรียกได้ว่ามีความศรัทธา แต่หากว่าผู้นั้นทำสิ่งๆนั้นโดยมิหวังสิ่งตอบแทนอันใดเลย
จึงจะเรียกว่า ศรัทธา อย่างแท้จริง
เพราะการกระทำอันใด ที่ทำโดยความพึงพอใจและมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
ย่อมกำหนดจิตของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จึงเป็นการง่ายที่เหล่าเทพ เทวดา
จะอำนวยพรให้เรา ดั่งคำกล่าวที่ว่า ศรัทธานำมาซึ่งปาฎิหาริย์

อาจารย์ ต่อลาภ
ประวัติ อาจารย์ ต่อลาภ 2
อาจารย์ต่อลาภ อาจารย์อัญญ์พิชญ์