แกลลอรี่

แกลลอรี่ งานทั้งหมดของ ศิวายะ เทวาลัย

ตั้งศาล

ตั้งศาลเทพ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย


ลงนะพระลักษณ์หน้าทอง

ลงนะพระลักษณ์หน้าทอง เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม เจรจาพาที 

ปลุกเสก เจิมกระเป๋า

ปลุกเสก เจิมกระเป๋าเรียกทรัพย์

แกลลอรี่ 1

เปิดบวงสรวงปู่สัตตะนาคราช ปู่ศรีสัตตนาคราช ปู่ศรีสุทโธนาคราช

เจิมรถ

เจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคล

แกลลอรี่ 2

ครอบเศียรนาคราชเปิดทรัพย์ ปู่สัตตนาคราช ปู่ศรีสุทโธนาคราช

นะมือเงินล้านมหาเศรษฐี

นะมือเงินล้านมหาเศรษฐี

สาลิกาลิ้นทอง

นะสาลิกาลิ้นทอง

ครอบเศียรปู่ศรีสุทโธนาคราช

ครอบเศียรปู่ศรีสุทโธนาคราช