ตายแล้วไปไหน หน้า 6 ภาคจบ

ถ้าคนเราตายแล้วเกิดจริง เมื่อตายไปเท่าใดก็ควรเกิดเท่านั้น แต่ทำไม ในปัจจุบันคนจึงเกิดมากกว่าแต่ก่อนมาก วิญญาณมาจากไหน ?   

Developer.shivayadhevalai.com

23/04/2022

ตายแล้วไปไหน หน้า 5

พระพุทธศาสนายอมรับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด จึงยอมรับเรื่องเช่นนี้โดยสนิทใจ และถือว่านี้คือกฏธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์เท่านั้นเอง

Developer.shivayadhevalai.com

23/04/2022

ตายแล้วไปไหน หน้า 4

ผมรู้ว่าแกตายไปแล้ว ผมเดินไปจับมือ นางละม่อมนั่งคอยหลีกเลี่ยง ที่สุดผมก็จับมือได้ ทำให้ผมสะดุ้ง เพราะมือนางละม่อมเย็นยังกับแช่แข็ง

Developer.shivayadhevalai.com

23/04/2022

ตายแล้วไปไหน หน้า 2

ในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี้ ผู้เขียนมีข้อพิสูจน์อยู่ ๗ อย่าง ว่าตายแล้วเกิดจริง ซึ่งมีหลักฐานปรากกอยู่จริงในปัจจุบัน โดย

Developer.shivayadhevalai.com

23/04/2022

ฝัน-ทำไมจึงฝัน ฝันคืออะไร

ชาวกรีกและโรมันโบราณเชื่อกันว่า ฝันคือสารจากพระเจ้า ชาวอียิปต์โบราณ เชื่อว่าผู้ที่เข้าใจฝัน คือบุคคลพิเศษ ในประเทศจีน เชื่อกันว่าฝัน คือการผละวิญญาณจากร่างหนึ่ง ไปสู่อีกร่างในโลกแห่งฝัน

Developer.shivayadhevalai.com

21/04/2022
1 2 3