วิธีปฏิบัติในการบูชาเทพ

ข้อปฏิบัติบูชาเทพเจ้า

ในการปฏิบัติบูชาเทพนั้น สามารถเลือกปฏิบัติได้ทั้งตอนเช้า หรือ ตอนเย็นก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปฏิบัติ หรือจะเป็นทั้งเช้าและเย็นก็เป็นการดี

ในขั้นตอนก่อนทำการบูชานั้น ผู้บูชาต้องเตรียมชำระร่างกายให้สะอาด สวมเสื้อผ้าสีขาว ทำจิตใจให้สงบแจ่มใส และควมคุมอารมณ์ให้มั่นคง

เตรียมจุด ธูป เทียน กำยาน เพื่อทำการบูชา

ในการบูชาให้สวดมนต์ตามหลักพระพุทธศาสนาก่อน (สวดตามปกติ อาจจะพระปริต ชินบัญชร พาหุง แล้วแต่ผู้สวด) เมื่อสวดมนต์บูชาองค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าแล้ว ก็สวดพระเวทมันตราบูชาเทพ โดยการสวดคาถาบูชาเทพที่เราถนัด หรืออาจจะสวดมันตราบูชาเทพ (สามารถขอบทสวดมันตราได้ คลิกที่นี่ บอกเจ้าหน้าขอบทสวดมันตรา) เมื่อสวดมนต์และสวดมันตราเสร็จแล้วก็เป็นการนั่งสมาธิสำรวจจิต เมื่อนั่งเสร็จก็ทำการอุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญให้กับองค์เทพ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร บิดา-มารดา และเจ้าที่เจ้าทาง (สามารถขอบท อุทิศส่วนกุศล ได้ คลิกที่นี่ บอกเจ้าหน้าขอบท อุทิศส่วนกุศล )

การเลือกกำยานในการบูชาเทพ

กำยาน-ธูปหอม เป็นเครื่องหอมมงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของเกือบทุกศาสนา ทั้งพุทธ และ พราหมณ์-ฮินดู

ชาวฮินดูมีธูปหอม และ กำยาน หลายชนิดทั้งกำยานเปียกและกำยานแห้ง ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำมันและเครื่องหอมต่างๆ

ธูปหอม ลักษณะเป็นแท่งมีทั้งแบบมีกลิ่นและไม่มีกลิ่น

กำยานเปียก ลักษณะจะเป็นแท่ง อ่อนนิ่ม มีกลิ่นที่หอมมากๆ

กำยานแห้ง จะมีลักษณะอัดเป็นกรวยหรือแท่งกลม

กำยานนั้นเป็นสื่อในการขับไล่กระแสที่ชั่วร้าย และไม่บริสุทธิ์ออกจากพิธี ส่วนควันธูปนั้นเป็นสื่อในการนำเครื่องสักการะและคำภาวนาไปถวายต่อเทพเจ้า

วิธีปฏิบัติในการบูชาเทพ 1

ข้อปฏิบัติในการบูชาเทพ

  • ถาดถวายของบูชาควรเป็นโลหะ เช่น ทองเหลือง สแตนเลส และแยกสำหรับถาดถวายเทพและถาดของมนุษย์
  • หากของถวายหล่นลงพื้น ควรทิ้งไป
  • ของถวายควรทำให้สะอาด เรียบร้อย โุน่ารับประทาน หากเป็นผลไม้ควรทำการล้างให้สะอาดก่อน
  • หากไม่สะดวกถวายทุกวันควรถวายทุกวันพระหรือวันคล้ายเกิดของตน เช่น เกิดวันจันทร์ก็บูชาทุกวันจันทร์ หรือจะถวายตามวันประจำองค์เทพก็ได้ เช่น วันจันทร์เป็นวันขององค์พระศิวะเจ้า วันอังคารเป็นวันขององค์พระพิฆเนศและพระหนุมาน วันพฤหัสบดีเป็นวันขององค์พระนารานณ์ วันศุกร์เป็นวันของพระแม่อุมาเทวี
  • สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาคือ ประทีปไป และ เครื่องหอม เช่นธูป-กำยาน ควรจุดถวายเป็นประจำทุกวันแม้จะไม่มีโภชนาหารถวายก็ตาม
  • อย่าทำการชี้องค์เทพโดยตรง ให้ทำการผายมือแทนการชี้
  • ของที่เทพทรงโปรดคือ ผลไม้,นม,น้ำเปล่า(ต้องมีทุกครั้ง),น้ำหวาน,กำยาน ไม่ควรถวายของคาวแก่เทพ ส่วนดอกไม้ควรเป็นดาวเรือง,ดอกมะลิ,ดอกบัว,ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

นอกจากนี้แล้ว เทพและเทวดาทุกพระองค์ทรงชอบการทำความดี การทำบุญ และการนั่งสมาธิ หากได้ทำทำบุญทำสมาธิก็ให้อธิฐานจิตถวายเทพด้วยเพื่อให้ท่านมาอนุโมทนาบุญโดยอาจจะถวายแบบเจาะจงไปเลย หรือ จะถวายแบบรวมก็ได้ตามที่เราปราถนา