ดูดวง

การตรวจดวงชะตา

คือ การได้ตรวจเช็คจุดแข็ง จุดด้อยในชีวิตของเรา ว่าสิ่งใดเราควรทำ สิ่งใดที่เราไม่ควรข้องเกี่ยวด้วย พูดง่ายๆ การตรวจดวงขะตา ก็เปรียบเสมือนการได้ล่วงรู้แผนที่ชีวิตของเรา ได้รู้ทางเดินแห่งโชคชะตา ว่าในแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุเราจะต้องพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่เราจะได้เตรียมตั้งรับ แก้ไขได้ทัน  เหมือนทางเดินที่เราเดินไปข้างหน้ามีบ่อมีหลุม เราก็สามารถเดินเลี่ยงเส้นทางไปทางอื่นเพื่อมิให้ตกหลุมหรืออาจเรียกได้ว่า “หลุมพรางแห่งกรรม” แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆคนมักจะพลาดตรงที่ว่า แม้จะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น แต่ก็ยังเดินไปในเส้นทางนั้นๆ ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ กฏแห่งกรรม

กฏที่สร้างขึ้นมา จากเหตุและผล ทำสิ่งใดไว้ ย่อมได้รับสิ่งนั้น แม้นจะผ่านข้ามภพข้ามชาติมานานแสนนาน พลังแห่งกรรม ก็ยังแวะเวียนมาตามเราจนพบเจออยู่เสมอ ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้ก็คือการฝึกจิตของตนให้เข้มแข็ง รู้จักปล่อยวาง รู้จักให้อภัย และที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีจิตสำนึก ความรู้สึกสำนึกผิดในกรรมที่เราก่อไว้ในอดีต ซึ่งการทำเช่นนี้จะเป็นการย้ำตนเองมิให้สร้างกรรมชั่วเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนั่นเอง

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า หลายคนสามารถพลิกฟื้นชีวิตได้ขึ้นมาจากยากจน ไปสู่ความร่ำรวย สาเหตุหลักๆที่พบเจอก็คือ มีความศรัทธาในพระรัตนตรัย, ครูบาอาจารย์ และศรัทธาในการสร้างความดี

การทำความดีนั้นอาจให้ผลช้า แต่มันจะสะสมเหมือนเราหมั่นรดน้ำพรวนดิน สุดท้ายแล้ว เราก็จะได้เสวยผลบุญที่เราสะสมมานั่นเอง แต่ก็มีข้อแม้ว่า ระหว่างทาง ต้องหมั่นสร้างกรรมดีละเว้นความชั่วนั่นเอง