ปู่ศรีสุทโธนาคราช แม่ย่าศรีปทุมมา พญานาคที่ขอโชคแล้วบันดาลจริง

หากพูดถึงปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักเป็นแน่ แต่มีใครบ้างที่รู้จักประวัติของท่าน ที่มาที่ไป โด่งดังมาจากไหน วันนี้ทีมงาน Shivaya Dhevalai จะมาเล่าให้ฟัง

ปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเป็นพญานาคราชตระกูลเอราปถะ มีวรกายสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อน มี”พรหมประกายโลก”หรือ”วังนาคินทร์”เป็นสถานที่ประทับหรือที่เรียกติดหูกันก็คือ “คำชะโนด” ซึ่งอยู่ระหว่างตำบลบ้านม่วง และ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาณี

ชาวบ้านแถวนั้นมักเรียกท่านปู่ศรีสุทโธว่า “จ้าวปู่ศรีสุทโธ” และเรียกแม่ย่าศรีปทุมมาว่า “จ้าวย่าศรีปทุมมา” จ้าวปู่ศรีสุทโธนั้นสามารถแผลงเศียรได้ 9 เศียร จ้าวย่าศรีปทุมมานั้นสามารถแผลงเศียรได้ 5 เศียร ทั้งสองพระองค์ทรงชอบฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์เป็นอย่างมาก

จ้าวปู่ศรีสุทโธ และ จ้าวย่าศรีปทุมมานั้นเป็นพญานาคที่มีจิตใจที่เมตตาต่อมนุษย์และสรรพสัตว์เป็นอันมาก เชื่อว่า ผู้ใดอธิฐานจิตขอพรต่อท่านและไม่เป็นสิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่นท่านก็มักจะให้พรให้สำเร็จ ทั้งเงินทอง และ โชคลาภ ทั้งนั้นต้องเป็นพรที่ไม่เหนือไม่กว่าวิบากแห่งกรรม

วิธีบูชาปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ถวายด้วยผลไม้ น้ำเปล่า และ ถ้ามีดอกมะลิก็ถวายด้วยก็ดี และถวายใข่ให้แก่บริวารของจ้าวปู่

ปู่ศรีสุทโธนาคราช แม่ย่าศรีปทุมมา

คาถาบูชา

  • คาถาบูชาพญานาค

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
“นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ”

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ
วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

  • คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

  • คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

ปู่ศรีสุทโธนาคราช แม่ย่าศรีปทุมมา
รูปปั้นพญานาคปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา ที่ ศิวายะ เทวาลัย โดย อาจารย์ต่อลาภ เนตรจักรพรรดิ์