พระแม่สุรัสวดี เทวีแห่งความรู้

พระแม่สุรัสวตรี

พระแม่สุรัสวตรีหรือพระแม่สรัสวดี มหาเทวีแห่งความรู้ และพิธีกรรม พระนางยังเป็นเทวีผู้อุปถัมภ์การศึกษา การแสดงศิลปะวิทยา ดนตรี กวี การพูด การเขียน การร้องรำทำเพลง เป็นหนึ่งในตรีเทวีหรือตรีศักติ (พระแม่อุมาหรือพระปราวตรี พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวตรี) รูปลักษณะของพระนางมีดังนี้ พระนางจะนุ่งห่มภูษา (ผ้า) สีขาวประดับด้วยพัสตราภรณ์ (เครื่องประดับ) สวมมงกุฎและรัชเกล้าที่งดงาม มีพระกรและพระหัตถ์ทั้ง 4 แต่ละพระหัตถ์จะทรงถือ วีณา(จะเข้อินเดีย) สัญลักษณ์แห่งดนตรีการแสดงทุกแขนง ประคำ สัญลักษณ์ของการสวดมนต์ การภาวนา พระคัมภีร์มนตรานั้นแสดงถึงปัญญาความรู้ การอ่าน การเขียน การศึกษา และบางความเชื่อ บางคติ บางลัทธิ บางนิกาย บางศิลปิน จะมีการรังสรรค์การวาดรูปหรือสร้างองค์เทวรูปทรงเครื่องดนตรีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลอง ขลุ่ย ปี่ แตร แล้วแต่จะสรรสร้างเป็นต้น บางครั้งพระหัตถ์จะแสดงอาการประทานพร พาหนะทรงประทับบนดอกบัวสีขาว บางครั้งจะประทับบนหงส์ขาวและนกยูง หรือพระนางจะไม่ทรงประทับอะไรเลย สถานที่ประทับจะอยู่ในวิมารชั้นพรหมหรือพรหมโลกและเป็นชายาของพระพรหมซึ่งเป็นหนึ่งในตรีเทพหรืตรีมูรติ ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงชายาของพระพรหมแต่ก็ไม่ค่อยที่จะมีรูปภาพคู้กันซะเท่าไร จะเห็นส่วนมากรูปภาพหรือเทวรูปจะเป็นรูปเดียวซะมากกว่า ถ้าที่จะเห็นเป็นรูปรวมกันกับเทพและเทวีองค์อื่นๆคือ พระพิฆเนศและพระแม่ลักษมี เรียกกันว่า ตรีเอกานุภาพ คือการเอาพลังทั้ง 3 มารวมกันได้แก่

1.พระพิฆเนศ คือ ปรัญญาและความสำเร็จ

2.พระแม่ลักษมี คือ ความมั้งคั้งและความอุดมสมบูรญ์

3.พระแม่สุรัสวตรี คือ ความรู้และการมีวาทศิลป์

พระแม่สุรัสวดี เทวีแห่งความรู้ 1
พระแม่สุรัสวดี เทวีแห่ง ท้าวมหาพรหม
Sarasati Devi, at Wat Olak Madu, Kedah