บทสวดมนต์ 7ตำนาน 12 ตำนาน

บทสวดมนต์ 7ตำนาน 12 ตำนาน เป็นการกล่าวคำสรรเสริฐพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และขออำนาจพระรัตนตรัยให้ช่วยบันดาลปกป้องโภยภัย

Developer.shivayadhevalai.com

23/04/2022