ลงนะพระลักษณ์หน้าทอง

นะพระลักษณ์หน้าทอง ตำราที่ว่าด้วยการเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม เชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้ลง นะพระลักษณ์หน้าทอง จะเป็นมงคลและเป็นเสน่ห์เมตตาอย่างสูงที่สุด