แกลลอรี่

แกลลอรี่ งานทั้งหมดของ ศิวายะ เทวาลัย

ตั้งศาลเทพ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย

ลงนะพระลักษณ์หน้าทอง เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม เจรจาพาที 

ปลุกเสก เจิมกระเป๋าเรียกทรัพย์

เปิดบวงสรวงปู่สัตตะนาคราช ปู่ศรีสัตตนาคราช ปู่ศรีสุทโธนาคราช

เจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคล

ครอบเศียรนาคราชเปิดทรัพย์ ปู่สัตตนาคราช ปู่ศรีสุทโธนาคราช

นะมือเงินล้านมหาเศรษฐี

นะสาลิกาลิ้นทอง

ครอบเศียรปู่ศรีสุทโธนาคราช