Contact

Slider

Contact

เราเชื่อว่า
ความศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ เหนือปาฏิหาริย์คือความสำเร็จจากคุณธรรมและความดี

เราคือ ผู้ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง อัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรารังสรรค์ งานพิธีกรรมและประติมากรรมอันวิจิตรศิลป์เราสร้าง

ผลงานและเทวรูปอย่างปราณีตโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำ

ศิวายะ เทวาลัย Shivaya Dhevalai (อ่าน สิ-วา-ยะ-เท-วา-ไล) เราปราถนาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติ วิธีบูชาขอพรเทพ ให้กับทุกท่านที่ปราถนาอยากจะรู้  ได้ขอพรอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อความสำเร็จ และ เรายังเป็นผู้เผยแพร่องค์เทวรูปงานวิจิตรศิลป์ให้ทุกท่านได้บูชา เพื่อความสำเร็จของตนเอง ครอบครัว ธุรกิจ การงาน

What we
Believe
| สิ่งที่พวกเราเชื่อ

เราชื่อว่า ความศรัทธาและการกระทำที่ดี นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ เหนือกว่าปาฏิหาริย์คือการลงมือทำ 

กรรมที่ดีนำสิ่งที่ดีมาสู่ผู้ประพฤติดี กรรมที่ชั่วลบล้างไม่ได้แต่เราประพฤติดีเพื่อหนีมันได้

ติดต่อเรา

โทร 094-324-5152 (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00)

Facebook : ศิวายะ เทวาลัย

Line : @shivayadhevalai

Web : www.shivayadhevalai.com

E-mail : tanaponlawat@gmail.com

Contact 1

MAP