วันสำคัญ และ วันจัดงานประจำปี ศิวายะ เทวาลัย

ปฏิทินกำหนดการพิธีบูชา และ วันสำคัญต่างๆ ตลอดปี 2564 ของ ศิวายะ เทวาลัย ทั้งนี้จะมีทั้งวันที่จัดงานและไม่ได้จัดงาน เพื่อความสะดวกติดต่อสอบถามได้ทางเพจ ศิวายะ เทวาลัย ได้ตลอดเวลา

เดือนมีนาคม

24 วัน EKadashi (ทางเทวาลัยงดจัดงาน แต่สามารถเดินทางมาขอพรได้ตามปกติ)

31 วันเกิดพระแม่กวนอิม

เดือนเมษายน

4 วันเซ้งเม้ง

5 วันจักรี

14 วันสมภพเซวียนเทียนซ่างตี้ และ วันอกษัตริติยา

21 วันรามานวมี

25 วันนฤสิงหจตุรทศี

26 วันไวศาขีปูรณิมา

เดือนพฤษภาคม

2 บวงสรวงปู่ศรีสุทโธนาคราช ณ คำชะโนด

4 วันสมภพแม่ทับทิม

21 วันคงคาทศมี

22 วันนิรชลาเอกทศี

26 วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

11 วันรถยาตรา

14 วันไหว้บ๊ะจ่าง

24 วันอาสาฬหบูชา และ วันคุรุปูรณิมา

27 วันไหว้ครูใหญ่ประจำปีของเทวาลัย

เดือนกรกฎาคม

18 บวงสรวงปู่ภุชงค์นาคราช

24 วันอาสาฬหบูชา

25 วันเข้าพรรษา

28 วันสำเร็จมรรคผลแม่กวนอิม

เดือนสิงหาคม

2 วันเกิดพ่อกวนอู

8 วันสมภพไท่ซั่งเหล่าจวิน

13 วันนาคปัญจมี

22 วันรักษาบันดาล และ วันสารทจีน

30 วันกฤษณชนมาษฏมี

เดือนกันยายน

3 วันเกิดแม่กิมกอเหนี่ยว

21 วันไหว้พระจันทร์

เดือนตุลาคม

5 วันคเณศจตุรถี

6 วันเริ่มพิธนวราตรี และ วันเริ่มกินเจ

14 วันสิ้นสุดกินเจ
วันสมภพองค์นาจาซาไท้จื้อ

15 วันสิ้นสุดนวราตรี
วันสิ้นสุดทุรคาบูชา

21 วันออกพรรษา

23 วันปิยมหาราช

24 วันออกบวชแม่กวนอิม

เดือนพฤศจิกายน

4 วันดิวาลี

เดือนธันวาคม

19 บวงสรวงปูีศรีสัตต ณ พระธาตุพนม
บวงสรวงปู่สัตตนาคราช ณ ลานศรีสัตต

21 วันไหว้ขนมบัวลอย

31 วันสิ้นปี