เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเบอร์

หนังสือ

ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

ชื่อนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญกับชะตาชีวิตของเรา ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของดวงชะตา ขื่อนั้นจะมีผลต่อดวงชะตาของเราประมาณ 20% ถึงแม้นว่าช่วงที่ดวงเราขึ้นสุดๆ แต่ถ้าชื่อเราไม่ดี มันก็เปรียบเสมือนว่าดวงเราจะได้คะแนนแค่ 80 เท่านั้นเอง

ชื่อก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเรา แต่ละตัวอักษรบนชื่อหรือนามสกุลเรา จะถูกร้อยเรียงออกมาเป็นตัวเลข แต่ละตัวเลขของชื่อที่เราได้นั้นก็จะแสดงอิทธิพลออกมา ตามพลังงานของตัวเลขนั้นๆ ตัวเลขต่างๆ จาก 0-9 นั้นได้รับพลังงานที่ถ่ายทอดมาจาก ดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยจักรวาล อาทิเช่น พระจันทร์ แทนเลข 2 พระอังคารแทนแลข 3 เป็นต้น เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ตัวเลขนั้นมีอิทธิพลกับดวงขะตาของเราเช่นไร ถ้าเราเคยรู้เคยตรวจดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ การวางลัคนา จะเห็นได้ว่า ตัวเลขที่อยู่บนดวงชะตาของเรา จะส่งผลต่ออุปนิสัย การดำรงชีวิตของเรา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นเบอร์มือถือก็เช่นกัน แต่ละตัวเลขก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากดวงดาวเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขนั้นแบ่งได้สองกลุ่มใหญ่ๆคือ เลขจากดาวบาปเคราะห์ และ เลขจากดาวศุภเคราะห์  การมีตัวเลขจากดาวบาปเคราะห์มากๆ จะส่งผลในเรื่องความร้อนรุ่ม รุนแรง ต่างจากเลขดาวศุภเคราะห์ จะส่งผลในเรื่องของความอ่อนโยน และนุ่มนวล

ดังนั้นการคัดเลือกชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อเลือกให้เหมาะกับดวงชะตา สาขาอาชีพ หรือพูดง่ายๆก็คือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง